Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) har i samarbeid med kommunene Lesja og Dovre gjennom flere år jobbet med lokal beredskap som skal tre i kraft hvis i forbindelsen til tele- og internett blir brutt.

Sambandstjenesten Innlandet er en del av NRRL, og består av radioamatører som er trener for å kunne bistå i samfunnskritiske situasjoner.

Kontakt med nødetatene

– Vi har et ferdig opplegg der kommunens innbyggere kan oppsøke sambandsstasjoner flere steder i Lesja og Dovre. Derifra vil de via operatørene være i stand til å kommunisere med den sentrale kriseledelsen i kommunen, som igjen har alle nødetater tilgjengelig, forteller Ola-Matti Mittigård.

Mittigård er leder av Sambandstjenesten Innlandet, NRRL. Han er også medlem av den kommunale krisestaben i Lesja og Dovre. Til daglig er han lektor ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule.

Her er det sambandsstasjoner

I tilfelle behov, blir det satt opp sambandsstasjoner som publikum kan oppsøke hele døgnet på følgende steder i Lesja og Dovre:

Bjorli: Bjorli forsamlingshus

Lesjaskog: Kyrkjestugu

Lesjaverk: Solheim forsamlingshus

Lora: innbyggere her henvender seg enten til Friheim (Lesja) eller Solheim (Lesjaverk).

Lesja: Friheim forsamlingshus

Kjøremsgrende og Dombås: Joratunet

Dovre: Dovre skule

Hjerkinn: Hjerkinn Fjellstue

Informasjonen er også gjengitt på nettsidene til Lesja og Dovre.

Frivillige klare til innsats

– Det vil være frivillige som betjener sambandsstasjonene og de er pålagt taushetsplikt med tanke på medisinske opplysninger og annet som blir kommunisert over radio. Vi går heller ikke ut med hvilke frekvenser vi kommer til å bruke. Sikkerheten ved denne kommunikasjonen er nøye gjennomtenkt, sier Ola-Matti Mittigård.

– Er alle de frivillige som skal betjene sambandsstasjonene radioamatører?

– Det er en blanding av radioamatører, personell fra Røde Kors Hjelpekorps og andre frivillige. Alle som er involvert får opplæring bruk av sambandsutstyret på stedet. Det er enkelt i bruk og kan læres der og da, sier Mittigard.

Den etablerte beredskapen mellom Dovre, Lesja og Sambandstjenesten Innlandet, NRRL er unik i Kommune-Norge.

– Vi har riktignok noe beredskap som kan etableres i andre kommuner men vi greier ikke å være overalt. Vi er i stand til å sette opp nærsamband flere steder hvis det blir krise, sier Mittigard.

– Per nå er det ingen grunn til bekymring for at telenett skal bryte sammen. Vi går ut med informasjon om dette som et beroligende tiltak fra kommunenes side. I tilfelle situasjonen eskalerer så skal folk i Dovre og Lesja vite de er sikret kommunikasjon inn mot nødetater, sier Mittigard.