Oppsiktsvekkende: Feltundersøkelsene ved Storhorrungen på Dalsida viser at noen av steinprøvene kan være opptil 610 millioner år gamle. Fordi berggrunnen er så gammel finnes det derfor ikke rester av fossilt liv Foto: UiO/Johannes Jakob

De fant en halv milliard års historie

Mer enn en halv milliard år gamle funn på Dalsida på Lesja gir verdifull ny viten om Norges og Gudbrandsdalens tidlige geologi.
Av
Publisert