Leve Hytter AS med ny storhandel. Nå må camping vike for leiligheter på Skei

Tett på Olav Thon gruppens milliardsatsing på Skei skal Leve Hytter AS bygge flere hundre leiligheter de også. Det betyr at campingfolket må pakke seg ut.