Gå til sidens hovedinnhold

Levende sentrum

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uka skal kommunestyre i Lillehammer vedta vår arealplan og byplanen. Etter tre års arbeid skal vi nå passere målstreken. Et omfattende arbeid er på oppløpssiden.

Lillehammer sentrum skal være et levende sentrum, der mennesker og opplevelser har fortrinn. Det skal være et sentrum der det gis rom for barn og lek, gi rom for sosiale og kulturelle møteplasser. Det skal være et sentrum med mange tilbud, handel og service, kafeer og restauranter. Det skal være godt å bo i sentrum, og flere skal få muligheten til det.

Stortorget ble påkostet og opprusta rundt årtusen skiftet. Vår storstue, Stortorget, skal være mer en enn parkeringsplass og en steinørken. Derfor vil vi sammen med aktuelle aktører gjøre en utredning om hva Stortorget skal være i framtida og hvordan dette kan foredles. Utvikling av Stortorget må sees sammen med utviklingen av andre kulturarenaer og næringer i sentrum.

Med det planverk som nå behandles styres handelen mer enn tidligere. Nærings- og handelsanalyser vi har fått utarbeider viser at det som er bra for Strandtorget også er bra for Lillehammer sentrum. Dette har vi lagt til grunn.

På Strandtorget blir det mulighet for videreutvikling, opp til maks 50.000 kvm, det er en reduksjon på 10.000 kvm. Bydelssentrene Søre Ål, Røyslimoen, Vingnes, Vingrom og Jørstadmoen gis også muligheter for noe utvikling. Rosenlund får noe mindre muligheter enn de har hatt. I sum mener vi at dette gir grunnlag for en balansert utvikling av handelen i Lillehammer.   

Lillehammer kommune har i mange år hatt fokus på at vi trenger mer areal for næringsutvikling. Med utbygging av ny E6 igjennom Hovemoen gis det muligheter for å åpne nye områder her. Statnett har i denne planprosessen krevd arealer til ny trafostasjon. Dette, sammen med at Bane Nor, vil bruke arealer i samme område til hensetting av tog, gjør kraftige innhogg i muligheter for nye næringsarealer. Vi vil gå i dialog med disse for å finne løsninger alle kan godta.  

I planprosessen har det vært drøfta og vurdert om vi skulle åpne jordene mellom Gudbrandsdalsvegen og Industrigata fra Helsehuset til Storhovearmen for næringsutvikling. Utredninger er gjort, spørsmålet er drøfta og debatter i flere omganger. Til syvende og sist har hensynet til jordvern veiet tyngst. Vi vet også at statlige myndigheter ville satt foten ned for et slikt grep, under henvisning til nasjonal jordvernstrategi. Vi hadde rett og slett bare pådratt oss ekstra runder med Fylkesmann, fylkeskommune og Staten med slike grep. Vi har derfor lagt det bort.

Våre utredninger viser også at om vi utnytter de arealene vi har, for eksempel langs Industrigata, bedre er det plass til mye ny næringsaktivitet i de arealene vi har tilgjengelig også.

Vi vil konsekvensutrede en forlengelse av Industrigata, slik at denne blir koblet bedre opp mot ny E6, og gir en bedre tilgang til næringsområdene langs gata. Da vil områdenes attraktivitet øke og mulighetene for å fortette og videreutvikle områdene øke.

På Nordseter vil vi legge til rette for økt utbygging og utvikling. At Nordseter bør være et like godt valg, kanskje bedre også, som Hafjell og Sjusjøen må være målet vårt. Vi skal ha fortetting, utbygging og utvikling på vår måte. Igjennom en områdeplan for Nordseter skal vi sette en klar byggegrense mot fjellet, vi vil ikke ha flere hytter inne i fjellet. Vi skal ta vare på skiløyper, turstier, vannveier, myrområder og ta hensyn til vilttrekk. Og vi skal, selvsagt, ikke røre Gropmarka. Ei heller ønsker vi å gi tillatelse til å bygge en helårsvei fra Nordseter til Pellestova, hverken inne i fjellet eller igjennom Gropmarka. 

Når disse planene blir vedtatt i kommunestyre torsdag 20. juni er håpet at vi har gode planer for å styre utviklinga i Lillehammer i årene framover. Dette er ikke slutten på en prosess, men starten på mange nye, mye arbeid skal gjøres også i åra framover for å få den utviklinga vi vil.