Gå til sidens hovedinnhold

Lillehammer bør innføre turistskatt

Artikkelen er over 1 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Næringslivet i Lillehammer argumenterer for at Lillehammer kommune fortsatt skal støtte World Cup-arrangementene. I et oppslag 4. februar i GD tilbyr næringsorgansisasjonene seg samtidig til å bidra økonomisk. Hovedargumentet er at kommunen må investere for å tjene penger på arrangementene. Men hvor mye næringslivet vil bidra med er uavklart, ei heller om bidragene kun skal gjelde World Cup arrangementene.

Turistsjefen i Lillehammer hevder i oppslaget alle arrangementene i byen alene står for 25% av omsetningen i hotell- og restaurantbransjen. Hvis det er riktig betyr dette betydelige beløp i inntekter for næringslivet. Bare hotellene i Lillehammer omsatte for rundt 160 millioner de siste par årene i losjiinntekter i følge overnattingsstatistikken til SSB, noe som indikerer godt over 40 millioner i arrangement relatert omsetning når en legger til inntektene utenom losji. I tillegg kommer omsetningen i andre typer av overnatting, pluss restaurantene, som godt kan utgjøre like store beløp (Rundt 40% av overnattingene i Lillehammer er lagt til hytter og camping).

Hvis en antar at alle arrangementene i byen står for 100 millioner i omsetning for overnattings og restaurantbransjen, blir det interessant å vurdere hvor mye av dette som er knyttet til World Cup arrangementene. For det alt vesentligste er vel knyttet til de store årlige massearrangementene som Birkebeiner-rennene og litteraturfestivalen? Trakk World Cup så mange tilreisende tilskuere og deltakere i fjor og forfjor?

I følge oppslaget har hotellene en avtale med Olympiaparken der de betaler 5-7 prosent av omsetningen tilbake til arrangøren, pluss litt ekstraordinære bidrag til World Cup-tiltakene. Hvor mye hotellene faktisk har betalt Olympiaparken er det interessant å få vite, gjerne sammenlignet med hva kommunen har bidratt med. Og hvor stort ble underskuddet i fjor, selv med ekstraordinært bidrag fra hotellene? For det var vel underskudd, siden det i oppslaget blir hevdet at på sikt er det fullt mulig å arrangere verdenscuparrangementene med overskudd (hvor lenge en må vente ble det ikke sagt noe om).

Bidragene til Olympiaparken viser at næringslivet innser at de må bidra. Men hvis arrangement omsetningen generelt ligger rundt 100 millioner, og hotellene anser at 5-7% er et rimelig bidrag til fellesskapets investeringer, kan det tyde på at næringslivet bør kunne bidra med 5-7 millioner til arrangementene mer generelt. Næringslivet, og ikke bare kommunen, må jo investere mer generelt for å få noe tilbake.

Lillehammer kommune bør merke seg at næringslivet er villige til å investere i slike fellestiltak, og at de næringsdrivende i oppslaget sier at det gjør de gjerne. Lillehammer bør derfor innføre en eller annen form for turistskatt. Den politiske støtten på toppnivå er klar, for Norges nye distriktsminister gikk dagen etter oppslaget i GD ut og anbefalte at kommunene vurderer å innføre turistskatt.

Jon Teigland, tidl. Lillehammer, forsker med doktorgrad i konsekvensanalyser