Gå til sidens hovedinnhold

Lillehammer: Endelig kan såret i gågata leges

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


22. januar i år er det fire år siden Storgata 81 ble ødelagt av brann. I fire år har det åpne såret vært det første innbyggere og tilreisende har møtt når de kommer til gågata fra nord.

kan det omsider reises et nytt bygg, dersom fylkespolitikerne følger fylkeskommunedirektøren sin innstilling.

Fylkeskommunen har tidligere fremmet innsigelse, blant annet på grunn av manglende bevaring av et bakgårdsmiljøe av nasjonalhistorisk verdi. Nå mener enheten for Kulturarv at de nye planene kommunen har utarbeidet er så gode, at innsigelsen kan trekkes.

Nå tar planene i større grad hensyn til bevaring og gjenoppbygging av den verneverdige bebyggelsen. Å føre videre det opprinnelige preget og utvikle bakgårdsmiljøet, er avgjørende for at det sentrale bygget ikke skal bryte med resten av Lillehammers unike trehusmiljø. Området inngår i Riksantikvarens nasjonale register over nasjonalt viktige byområder som skal bevares. I den nye planen skal bakgårdsbebyggelsen ivaretas og det som en gang var en stallbygning kan flyttes fram til Elvegata.

Å balansere mellom næringsutvikling og bevaring er avgjørende

Dette er godt nytt for Lillehammer. Byen kan få et ytterligere løft ved at bakgårdsmiljøene får nytt liv. Gågata er viktig for Lillehammers tiltrekningskraft og omdømme. Å balansere mellom næringsutvikling og bevaring er avgjørende for at Lillehammer skal lykkes med å bevare sitt attraktive særpreg. Da kan ikke penger styre utviklingen alene.

Dersom fylkespolitikerne vedtar å trekke innsigelsen, kan utålmodige kommunepolitikere endelig godkjenne planen. Med det starter gjenoppbyggingen av inngangsporten til Lillehammer. Selv om ventetiden har vært lang, skal innbyggerne være glade for at Lillehammers viktige historie ikke har gått tapt på vegen.