Det er mange kommuner i Norge som har forsvarsinstallasjoner/-leirer, men ikke alle kan kalle seg «forsvarskommune». Lillehammer er ikke en «forsvarskommune». 

Begrepet «forsvarskommune» sitter godt inne i hjertet til nåværende og tidligere tjenestemenn i Forsvaret (offiserer/befal og sivile). De som har opplevd å bo i en «forsvarskommune» vet hva det betyr; anerkjennelse, tilrettelegging og symbiose. I vårt fylke/region mener jeg at det er kun tre «forsvarskommuner»; Elverum, Dovre og Åmot.


Anerkjennelse handler om å gi Forsvaret, og deres ansatte, den rosen de fortjener. Dette innebærer også å gi dem det handlingsrommet som trengs for å utføre sin virksomhet. Ros er positiv oppmerksomhet og sådan et bevis på at man gjør noe korrekt. Lillehammers politikere har riktignok hatt stort fokus på Cyberforsvarets tilstedeværelse på Jørstadmoen den siste tiden. Mitt inntrykk er derimot at Lillehammers administrative- og politiske ledelse har kun sett på Forsvarets tilstedeværelse som statlige arbeidsplasser som genererer skatteinntekt. Det er riktig at ordfører stiller på høytidelige arrangementer i regi av Forsvaret på Jørstadmoen, men dette i seg selv kvalifiserer ikke Lillehammer som en «forsvarskommune».


Tilrettelegging handler om å gjøre det attraktiv for forsvarsansatte å bosette seg i kommunen! Særlig gjelde dette den yngre generasjon; både de som kommer til forsvarsleiren som enslige og de som har familie et annet sted. Enkle eksempler som f.eks. hjelp til medflyttere med å skaffe seg arbeid, prioritering til barnehageopptak og aktivitetstilrettelegging vil gjøre mye. Slike tiltak bidrar til at personellet trives i kommunen og ikke kun blir ukependler i de årene vedkommende har stilling på aktuelt tjenestested.


Symbiose handler om at Forsvaret og samfunnet er en integrert del av hverandre; de går hånd i hånd. De er en naturlig del av hverandre. 


Når så du sist en soldat i uniform, og gjerne med våpen, på en øvelse inne i Lillehammer by? Hvor ofte legger du merke til Forsvarets tilstedeværelse i Lillehammer kommune? 

Lillehammer Høyre har satt som et mål å fornye og forsterke vår posisjon som en forsvarskommune. Vi vil ha et tettere samarbeid mellom Forsvaret og kommunen slik at vi blir en av Norges beste forsvarskommuner, dette blant annet ved å fremme utvikling i nærområdet basert på Forsvarets behov.

Jeg vil kjempe for at Lillehammer blir med i «forsvarskommune»-klubben i Innlandet.