Det ulmer i Lillehammer-politikken. Valgkampen nærmer seg. Overveldende utfordringer får politikere, som folk flest, til å lete etter nye løsninger og nye samarbeidspartnere.

Politikerne i Lillehammer, som mange andre distriktskommuner, står overfor vår tids mest krevende sak. Bare i Lillehammer vil antall eldre over 80 år fordoble seg fram mot 2040. Samtidig har skoler og barnehager et betydelig behov for oppgradering. Med skyhøy gjeld, fremstår det nærmest uforståelig hvordan kommunen skal klare å finne 2 milliarder kroner til investeringer.

Et så stort investeringsbehov gjør det helt nødvendig å se på tvers av tjenestene. Derfor behandler også politikerne denne saken som ett. Utfordringene er så store at ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) har bedt om samarbeid og at partienes kampsaker legges til side.

I kommunestyret torsdag 30. mars var det likevel tegn på at ordføreren vil komme til å møte motstand. Da partiene skulle vedta hvorvidt kostnadene ved å samarbeide med private om utbygging skal utredes, stemte posisjonen ulikt. Både MDG og Venstre stemte for å få mer fakta på bordet. Ordlyden i debatten kommunestyresalen gir dessuten grunn til å sette spørsmålstegn ved om MDG er på veg bort fra dagens samarbeidspartnere. Frierferden mot andre partier og posisjoner er i gang.

Politikerne fraHøyre, Frp, MDG, V, Sp, PP og Partiet Sentrum, som stemte for en utredning, har vel å merke ikke stemt for et samarbeid med private aktører. Det er stor forskjell på å ønske seg mer kunnskap og ville gå for et eller annet samarbeid med det private. Å utrede er samtidig å bruke penger kommunen har for lite av, uten å få skråsikre svar. Kanskje vil det være nok å hente inn erfaringsmateriale fra kommuner som allerede har prøvd andre løsninger.

Både forskning og erfaringer fra både inn- og utland, viser at løsningen som kalles OPS, offentlig-privat samarbeid, blir dyrere for det offentlige. Det er vanskelig å se hvordan Lillehammer skal klare det mange andre ikke har klart, å tjene penger på at private bygger og drifter. De kommende månedene skal administrasjonen gjøre både politikere og forhåpentligvis folket klokere. Vedtakene politikerne fatter etter valget er helt avgjørende for de tjenestene vi innbyggere er helt avhengig av.

En fersk markedsundersøkelse NHO Geneo har bestilt viser at stadig flere nordmenn har mistet troen på at helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov uten hjelp fra private aktører. 78 prosent mener det er greit at det private leverer offentlige finansierte helse- og omsorgstjenester.

I årets valgkamp trenger velgerne å vite hvordan de ulike partiene i Lillehammer vil løse utfordringene knyttet til eldreomsorg, skole- og barnehagestruktur. Fagfolk som skal utrede har dårlig tid, politikerne har dårlig tid og vi innbyggere har dårlig tid. Bare innen 2027 er det nødvendig med 48 nye heldøgns omsorgsplasser.

Blir trolig fredet: – Vi ønsker å bevare skolen

Barnehagen blir sannsynligvis lagt ned – oppfyller ikke krav

Må finne penger til eldreomsorgen: – Vi har ikke lenger råd til halvfulle skoler og barnehager

Drastiske forslag: Vil bygge to nye sykehjem og rive og erstatte sykehjemsblokk

Må finne penger til eldreomsorgen: – Vi har ikke lenger råd til halvfulle skoler og barnehager