I Lillehammer har det vært mye diskusjon om gjeld, eldreomsorg og kommuneøkonomi. Jeg forstår godt at dette er viktige saker. Men det er minst like viktig å snakke om de sakene som også angår de unge. Det er tross alt dagens unge som skal ta vare på morgendagens eldre.

Hvert år kommer det mange nye studenter til Lillehammer for å studere. Jeg er en av dem. Som nyinnflyttet student i den vakreste byen av Mjøsbyene la jeg fort merke til de positive sidene i byen. Etter hvert som jeg ble bedre kjent med byen, la jeg også merke til de sidene der kommunen kan bli bedre.

De fleste som tar bussen til jobben, eller pendler til Oslo med tog hver dag har sikkert lagt merke til mange ungdommer som sitter på skysstasjonen helt uten tidsbekymring. For noen er stasjonen et midlertidig stopp, for andre har det blitt et permanent stopp. Mangel på gode møteplasser har gjort at stasjonen har blitt en møteplass for mange ungdommer.

Det finnes nok en skatepark på den ene siden av byen og en fotballbane på den andre, men ungdommer trenger også andre arenaer der de kan møtes uten å ha prestasjonsangsten hengende over seg i dagens konkurransesamfunn.

Om Lillehammer virkelig mener alvor av at vi skal være en kommune med plass til alle, må vi ta vare på ungdommene bedre enn vi gjør i dag.

Jeg har hørt at det finnes en plass som heter Terrassen, en plass som av de som kjenner byen godt betegnes som en perle. Kommunen har visst planer om å oppgradere plassen og skape en ny møteplass midt i byen. Jeg har allerede notert meg at det er en viss motstand mot disse planene. I så fall vil jeg som en nyinnflyttet student oppfordre kommunen på det varmeste om å ikke stanse planene for Terrassen. Byen, ungdommene og barnefamiliene trenger en plass der vi kan møtes uten å måtte være en skater eller fotballspiller.

Med en aldrende befolkning må enhver kommune føre en politikk som sikrer at barnefamilier ønsker å bosette seg i kommunen. Ungdommene må ha gode møteplasser der de gode minnene kan skapes og barn må ha lekeplasser der de kan få sine første venner. Da kan foreldrene være trygge på at barna deres har det godt i byen. Slik kan en kommune bli attraktiv for både ungdommer og for barnefamilier.

Alt dette skapes gjennom en helhetlig politikk der politikerne vektlegger interessene til de unge og barnefamiliene. Med utvikling av Nordre park som en familievennlig park og Terrassen som den nye møteplassen for alle, kan Lillehammer gjøre byen enda mer attraktiv.

Oppgradering av Terrassen og Nordre park er sikkert kostbart, men den prisen bør kommunen betale hvis vi mener alvor av at Lillehammer skal være en kommune med plass til alle.

Stasjonen skal ikke være stedet der ungdommer skal tilbringe sin fritid. Til det skal det finnes andre plasser.

Jeg forstår godt at eldreomsorg og kommuneøkonomi er viktige saker som mange er interessert i. Vi skal selvfølgelig ha en god eldreomsorg for våre eldre. Men i den viktige debatten om eldreomsorg og kommuneøkonomi må vi ikke glemme ungdommene. Vi er tross alt kommunens framtid.


LES OGSÅ: Dramatisk for forestilling og region om Peer Gynt svekkes

LES OGSÅ: Hvorfor skal noen som har blitt mobbet, isolert på skolen og kanskje ikke fått hjelp, flytte hjem for å stifte familie på samme plassen?

LES OGSÅ: Moglegheitenes region