Lillehammer, mer enn sentrum

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lillehammer 

Når navnet Lillehammer nevnes, så tenker de fleste på byen Lillehammer. Vår fagre by er omkranset av bygder, distrikter og utkanter som også er en betydelig del av kommunen. Her ligger det mange både heltids og deltids arbeidsplasser som gir sitt bidrag til kommuneøkonomien. Her drives produksjon av varer og annen verdiskaping, og her er landskapet som sentrumsbefolkningen fritt kan bruke til friluftsliv, tur- og idrettsaktiviteter og rekreasjon. Senterpartiet mener det er viktig at vi fører en helhetlig politikk som ivaretar den verdiskapinga som skjer i kommunens distrikter på en god måte, og at gis støtte til bosetting og utvikling av eksisterende næringer. Vi vil at småbruk som kommer for salg skal opprettholdes som sjølstendige enheter i stedet for å la automatikken om salg til naboen som tilleggsarealer råde.

Lillehammer har over lang tid gjennomført sentralisering av barneskolene i kommunen. Når skolen forsvinner blir det sterkeste samlingspunktet i bygda borte. Det er svært viktig at det da tilbakeføres/ opprettholdes gode tilbud for de yngste. Barnehagen må ligge i nærområdet. Dette gir trygghet og tilhørighet for befolkningen, og vil være attraktivt for barnefamilier som ønsker trygge og gode oppvekstforhold, og som ønsker alternative boplasser til mer sentrale muligheter.

Senterpartiet vil også at alderdommen skal være så god som mulig for alle kommunens eldre. Vi har gode etablerte tilbud i bosentra, omsorgsleiligheter og helsehus. For mange av oss er det slik at vi ønsker å leve så lenge det er mulig i våre kjente nærområder. Det betyr at tjenestetilbudet hele tida må være rustet for en økende innsats i distriktene. Det er neppe realistisk å snakke om bygging av omsorgsboliger i noen stor utstrekning. Derimot må innsatsen for å bistå med tilrettelegging av eksisterende boliger styrkes. Dette gjelder både enkle tilpassinger og mer omfattende ombygginger og tilrettelegging. Sannsynligvis vil dette være en økonomisk gunstig ordning sett i forhold til andre og sentrale tilbud.

Fra de mest sentraliseringskåte både i politisk og administrativ ledelse, glemmes det lett at når en tar sentrale elementer som skoler bort fra bygdene må det gis noe tilbake. Det må legges til rette for at eksisterende bosetting opprettholdes. Vi må også tydeliggjøre at det er bygdene som er leverandør av de goder fellesskapet tar som en selvfølge. Bygdene levere også råvarer både fra jord og skog. Med god planlegging er det mulig å legge til rette for å styrke bosettingen i distriktene på en måte som ikke skaper utfordringer for eksisterende næringsliv som aktivt landbruk.

Senterpartiet vil ha en helhetlig politikk på innbyggernes premisser og det omfatter også utkantene i kommunen. God planlegging, tilrettelegging og tjenestetilbud betyr ikke alltid økte budsjettrammer. Det handler om vilje til å se distriktenes bidrag til fellesskapet og betydningen av spredt bosetting og verdiskaping.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags