Lillehammer nesten sist på kommunebarometeret- nummer 330 på økonomi

Av
DEL

leserinnleggI GDs lederartikkel 4. juli leser jeg følgende oppsikts vekkende uttalelse: «Knapt noen tror det er mulig å holde orden i økonomien». Jeg leser i GD i dag at rådmannen uttaler: «De økonomiske ressursene våre er helt innafor, men burde vært bedre»

I to kronikker, Hovedutfordringer for Lillehammer kommune (16. mars) og Lillehammer står ved et veiskille (12. mai) beskriver jeg nødvendigheten av en bedre økonomistyring i kommunen.

I kronikken 12. mai vises det spesielt til tre viktige forhold:

a: Rådmannens styringsdokument: I rådmannens styringsdokument for perioden 2019–2022 er gjeldsutviklingen beskrevet slik: Forventet utvikling i gjeld vil på sikt ikke være bærekraftig. Økte renter og minimumsavdrag vil fortrenge andre velferdstjenester i driftsbudsjettet. Den negative situasjonen vil bli ytterligere forverret med et høyere rentenivå.

b: Revisjonens rapport om årsregnskap 2018. Fra orienteringen siteres: Kommunens gjeldsgrad har blitt betydelig større i løpet av 2018. Nå utgjør netto lånegjeld 91,9 % av sum driftsinntekter, mens kommunens eget mål er at dette ikke skal overstige 75 %.

c: Fra kontrollutvalgets uttalelse gjengis følgende forhold: Det store overforbruket innen helse- og omsorgssektoren har sin klare sammenheng med at det årlige driftsbudsjettet er underfinansiert. l tillegg påløper det i vesentlig grad kommunale forpliktelser for pensjonister og til selvfinansierende tjenester.

Lederartikkelen som viser til rikspolitikernes snakk om god kommuneøkonomi i 2016, får meg til å vise til nylig avgitte svar fra partiene som stiller til valg 9. september på spørsmålet om de vil øremerke statlige tilskudd til lovpålagte oppgaver innen barnehage, skole, helse og eldreomsorg. I alt 7 av 10 partier svarte at statstilskuddene skal øremerkes til de lovpålagte oppgavene. Det er trolig kjent at slik er ikke dagens ordning, idet kommunene selv kan prioritere bruken av de statlige tilskudd.

GD-lederens påstand om at det knapt er noen som tror det er mulig å holde orden på økonomien, burde vært fulgt opp med å peke hva som for kort tid siden skjedde i Elverum. Her tok fylkesmannen kontakt med politisk ledelse og administrasjon for en grundig gjennomgang av kommunens meget vanskelige økonomiske situasjon.

Les også: Lillehammer nesten sist ...

Les også: Faller som stein på kommunebarometeret


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags