Vedtok veteranplan mot Hilde Hovens stemme

Lillehammer, Øyer og Gausdal skal ta bedre vare på krigsveteranene sine. Tirsdag sa formannskapet i Lillehammer ja til en større utredning administrasjonen har laget som skisserer hvordan det skal skje.