I 2018 ble det bestemt at antall geografiske lokalsjoner i Nav Arbeid og Ytelser skulle reduseres fra 24 til 17. Det innebar blant annet at avdelingene på Lillehammer og Hamar skulle samlokaliseres, og det ble utlyst en konkurranse på lokaler i begge byene. Dersom valget hadde falt på Lillehammer kunne det ha tilført rundt 50 nye arbeidsplasser til byen. Slik ble det ikke.

Nav Arbeid og Ytelser Innlandet har inngått en avtale med Triangelgården Invest AS om leie av lokaler i Torggata 63 på Hamar.

– Vi har store og viktige fagmiljøer på flere ytelser, og jeg er svært glad for at disse miljøene vil være samlet. Dette vil gi en økt fleksibilitet og samtidig redusere totalkostnadene. Jeg er fornøyd med at vi gjennom prosessen har sikret gode og fremtidsrettede lokaler, sier Ellen Christiansen direktør for NAV Arbeid og ytelser.

Det vil totalt være rundt 125 ansatte i avdelingen, som blir liggende på Hamar. Innflytting i nytt lokale skal skje ved utgangen av 2023.