Lillehammer trenger et taktskifte

Vi må gjøre tydelige prioriteringer, vi må føre streng kontroll med alle nødvendige investeringer og prosjekter, og vi må, ikke minst, legge forholdene til rette for lokal verdiskaping, skriver Oddvar Møllerløkken (H).

Vi må gjøre tydelige prioriteringer, vi må føre streng kontroll med alle nødvendige investeringer og prosjekter, og vi må, ikke minst, legge forholdene til rette for lokal verdiskaping, skriver Oddvar Møllerløkken (H). Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 
Kommende uke skal kommunestyret i Lillehammer behandle årsregnskap og årsberetning for 2019. Regnskapet for 2019 bryter tre sentrale mål, som tidligere er vedtatt av kommunestyret:

- Netto driftsresultat utgjør for 2019 minus 2,2 prosent (57,9 mill. kroner), mens målet er pluss 1,75 prosent.
- Kommunens disposisjonsfond utgjør 5,4 prosent av sum driftsinntekter, mens målet er 10 prosent.
- Lånegjelden utgjør 108 prosent av sum driftsinntekter, mens målet er maks 75 prosent.

Dette er særs bekymringsfullt. Vi har store utfordringer framover i tid, samtidig som vi også har store investeringsbehov. Hvordan kan vi sammen løse opp i de utfordringer som finnes? Ordfører søker å legge skylden for nåværende anstrengte økonomi på korona. Representanter fra posisjonen følger opp med å ha tilsynelatende utelukkende fokus på regjering og statlige tiltak. Regnskapet gir et klart annet svar. Korona slo til 12. mars i år. Vi må i Lillehammer først se på hvordan vi selv håndterer kommunens økonomi.

Tre ting vil etter min mening være avgjørende: Vi må gjøre tydelige prioriteringer, vi må føre streng kontroll med alle nødvendige investeringer og prosjekter, og vi må, ikke minst, legge forholdene til rette for lokal verdiskaping.

Høyre stemte imot posisjonens budsjett for 2019. I stedet stemte vi for eget forslag. Vi mener budsjettet som ble vedtatt i altfor liten grad la opp til å tilrettelegge for verdiskaping lokalt.

Høyre ville for 2020 ha ansettelsesstopp. Posisjonen ville ikke.

Høyre ville for 2020 ha enda strengere effektiviseringskrav, posisjonen ville ikke.

Ap, MDG, Venstre, SV og KrF på Lillehammer har innført dagmøter i kommunestyret, og slik sett påført kommunen en totalt unødvendig kostnad på mellom 500 000 og 1 000 000 årlig.

Høyre ville ikke kutte i sektor helse og omsorg, men tvert imot øke budsjettet med 10 millioner. Ap koalisjonen kuttet med 5,9 millioner i budsjettet for 2020. Det vil si at sektor helse og omsorg hadde hatt 15,9 millioner mer å rutte med dersom Høyres forslag til budsjett for 2020 hadde blitt vedtatt.

Høyre var også tydelige på at vi eksempelvis ikke vil støtte at Jorekstad får økonomisk støtte til en ytterligere utbygging i denne kommunestyreperioden. Det er ubegripelig at Ap, MDG, Venstre, SV og KrF vil signalisere det motsatte i den økonomiske situasjonen kommunen er i.

Ap-koalisjonen har tydelig aversjon mot private som tjenesteytere, aller helst vil de tydeligvis at det meste skal skje i offentlig regi. Det er kanskje ikke så rart at Lillehammer har 10 prosent færre ansatte i private sektor sammenlignet med resten av Norge, og at næringslivet til stadighet etterlyser handling lokalt – slik de også har gjort i forbindelse med koronasituasjonen. Eksempelvis ville ikke Ap-koalisjonen gi serveringsbransjen i Lillehammer en hjelpende hånd ved å kutte i skjenkegebyret for 2020, noe Høyre ville. Ap-koalisjonen har videre varslet vurdering av eventuelle nye tiltak til høsten.Høyre mener det haster og vil ha ytterligere tiltak på bordet allerede i juni.

Resultatet av mangelfull politikk mot næringslivet blir over tid en dobbeltregning til innbyggerne ved at man øker kostnadene til det offentlige, og at man samtidig ikke legger til rette for privat verdiskaping som sørger for inntekter.

Ved kommunevalget var vårt slagord ”taktskifte”, det kommer vi til å holde ved. For det er et taktskifte Lillehammer trenger, ikke mer av det samme.

Oddvar Møllerløkken, leder, Lillehammer Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags