Nå er det den tiden på året igjen

Vannmåleren skal leses av, minner Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner om.

Vannmåleren skal leses av, minner Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner om.

En gang i året skal alle som har vannmåleren lese av denne og sende inn målerstanden.

DEL

Torsdag 6. desember sender Lillehammer kommune ut en SMS som påminnelse om vannmåleravlesing. Mottakerne blir bedt om å svare med målerstand innen fem dager.

De som ikke svarer innen fristen vil få en påminnelse i løpet av uke 50. Hvis man ikke svarer på SMS får man tilsendt et avleserkort per post med svarfrist 10. januar. Avlesing kan skje via www.leseav.no eller ved å sende svarslipp til kommunen, opplyser Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner.


Artikkeltags