Bygget har foreløpig ikke fått noe navn, men Fylkesmannen i Oppland har plukket ut ti finalister som er aktuelle. Disse ti navnene er Fugletårnet, Lågenlinsa, Viewpoint Lågen, Kikkut, Lågenblikk, Lågentårnet, Vidsyn, Fuglepyramiden, Tittut, og Fuglelinsa.

I GDs avstemning er det foreløpig Fugletårnet som har fått flest stemmer. På en fin andreplass ligger navneforslaget Tittut. På tredjeplass ligger Lågentårnet.

Hva skal fuglekikkertårnet hete?

Åpnet Lillehammers nye blikkfang 

Selve bygget har en prislapp på 1,1 millioner kroner og er et spleiselag mellom Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, og Fylkesmannen i Oppland. RAM arkitektur har tegnet bygget, mens Gausdal Byggservice har stått for byggingen. Statens naturoppsyn vil legge til rette for naturveiledning av skoleklasser ved bygget.

– Det er stor interesse for hva det skal hete. Til nå har vi fått inn 136 forslag på fuglekikkertårnet. Det er mange som mener noe om navnet, men vi ser at det er mange forslag som går mot noe som knytter bygget til stedet. Vi har veldig lyst til å få hjelp av innbyggerne til å bestemme hva navnet skal bli. Vi har plukket ut noen finalister som peker seg ut, sier Alexandra Abrahamson, seniorrådgiver ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.