Lillehammer: En enorm respons fra hele Norge ble det da Lillehammer barnehage la ut på sin Facebook-side et bilde av et skilt som henger på en barnehageport med følgende tekst:

«Du skal nå ha dagens viktigste møte. Vennligst skru av telefonen. Barnet ditt venter på deg».

Det handler om foreldres bruk av mobil i hentesituasjonen.

Skaper debatt

Bildet fikk nærmere 18.000 likes på kort tid, og 6000 delinger. Av de rundt 200 kommentarene er det tydelig at mange kjenner seg igjen i problematikken og at temaet engasjerer. Noen er helt enig i budskapet på skiltet, mens andre mener dette er unødig pekefingerbruk.

De voksne i Lillehammer barnehage understreker at det ikke er et problem med mobilbruk blant foreldre i barnehagen, men sier det forekommer.

– Det er uansett en viktig påminnelse for oss alle, en huskelapp til foreldrene. Vi ser heldigvis stort sett foreldre som gleder seg til å møte barna sine igjen etter en lang dag borte fra hverandre. Og barn som får full oppmerksomhet når de blir hentet av de voksne som er hovedpersonene i deres liv, sier de ansatte.

– Se barnet ditt

Kjerstin Høyer, en av de eldste voksne i barnehagen, sier at det siste hun vil er å støte noen av foreldrene i barnehagen. Men hun forteller om hjerteskjærende opplevelser de gangene barn blir skuffet fordi pappa eller mamma prater i telefonen.

– Vi knyttet veldig streke bånd til disse barna som er hos oss fra før de kan gå til de begynner på skolen. Det varmer oss å se at vi faktisk er nummer to, sier Høyer som syns det er sårende både for barna og personalet når foreldre ikke prioriterer å sette av femti minutter til henting og informasjon.

– Det handler om respekt og anerkjennelse og å se barnet ditt, sier Ingrid Kraby, en av de yngre i personalet.

– Vær til stede og vis at du er interessert.

Bilde fra en annen barnehage

Bildet som Lillehammer barnehage delte stammer angivelig fra en et skilt i en annen barnehage, ukjent hvilken.

– Vi har ikke et slikt skilt og vil heller ikke henge det opp. Det viktigste budskapet er egentlig at når foreldre henter, fortjener barnet deres hele og fulle oppmerksomhet, skriver styrer Christina Bakken på barnehagens Facebook-side.

– Foreldrene er nummer én i barnas liv. Jeg mener derfor at de da må oppføre seg som nummer én, og ikke avvise barnet sitt ved å snakke i telefonen i slike viktige overgangssituasjoner, sa barnepsykolog Magne Raundalen til NRK.no i fjor.

Barnet oppfatter det som en avvisning at du snakker i mobilen.

– Barnet blir da nummer to etter telefonen, og å være nummer to er aldri hyggelig. Du viser da at du ikke er interessert i hvordan barnet har hatt det på «jobb» i dag, sa Raundalen.

- Voksne må også lære mobilvett

– Ungene lærer nettvett på skolen, men vi voksne trenger også et kurs i hvordan koble oss av nett og mobil.

Det sier Siri Nyenget, klinisk sosionom ved familieteamet i Lillehammer kommune. Der jobber hun sammen med en psykolog og en barnevernspedagog.

 Nyenget forteller at det ikke er uvanlig at barn klager over at foreldrene er mye på nettet og at de ikke er til stede.

– Mobiltelefon og internett er bra og viktig, men alt med måte og til riktig tid. Og under henting på SFO og barnehage er ikke riktig tid, sier Nyenget som mener problemstillingen faktisk er snudd i forhold til hvordan den var før.

– Mens vi tidligere hadde størst utfordringer med barn som tilbrakte for mye tid på teknologi, virker det som om det er flere foreldre som trenger å skjerpe seg nå. Mens barn lærer om nettvett på skolen, blant annet i regi av barnevakten.no, så har foreldrenes mobil- og nettbruk sideeffekter man kanskje ikke tenker på.

Det er vondt for barnet å bli oversett.