Det blir arbeid på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer mellom lørdag morgen kl. 06.00 frem til søndag kl. 18.00.

Det betyr at togtilbudet reduseres i helga, det settes opp buss for deler av togtilbudet

På rute R10 mellom Drammen og Lillehammer kjøres det tog mellom Drammen og Eidsvoll og så kjøres det buss mellom Eidsvoll og Lillehammer.

På strekningen mellom Oslo S og Trondheim vil det gå busser mellom Oslo S og Dombås. Busser starter både fra Oslo, Hamar og Lillehammer i tilknytning til avgangene som starter kl 08.02, 14.02 fra Oslo både lørdag og søndag og også 16.02 fra Oslo søndag.

Se detaljert info og klokkeslett på NSBs sider.

På avgangene som starter fra Trondheim (lørdag kl 08.18 og 15.30 lørdag og 08.18 søndag) kjøres det buss fra Dombås til Oslo S, egne busser starter på Lillehammer og Hamar for avstigning via Hamar, Oslo Lufthavn og Lillestrøm.

Se detaljert info og klokkeslett på NSBs sider.

Dette skal Bane NOR gjøre:

Mellom Langset og Kleverud gjøres det arbeider på kontaktledningen og det skal også kjøres pakkmaskin på strekningen. Det ene sporet pakkes fra Langset til Kleverud på lørdag formiddag og det andre sporet pakkes fra Kleverud til Langset på søndag formiddag.

Ved Kleverud jobbes det døgnkontinuerlig med å gjøre klar for en ny undergang som heises på plass under Dovrebanen i august. I helga skal det graves nær sporet og fylles på masser.

Ved Tangen, Sørli, Ottestad, Brumunddal og Bergseng stasjoner utføres diverse vedlikeholds- og sveisearbeider i sporvekslene. Master til kontaktledningsanlegget mellom Tangen og Steinsrud skal i løpet av helgen byttes ut med nye. Også på strekningen mellom Brumunddal og Rudshøgda skal det utføres stedvise mastebytter.

Det vil pågå fjellsikringsarbeider i Bispeskjæringa og ved Kalkverket på strekningen mellom Hamar og Jessnes. Mellom Brumunddal og Moelv skal det foregå diverse spor- og sveisearbeider.

På strekningen mellom Rudshøgda og Bergseng skal signalanlegget kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Mellom Brøttum og Tangen skal sporet på deler av strekningen pakkes og justeres.

På Lillehammer stasjon skal signalanlegget kontrolleres. Videre skal det felles noen trær i stasjonsområdet, før arbeidene med å demontere og fjerne gangbrua som går mellom stasjonen og Hammartun skole starter i uke 24.

Mellom Lillehammer og Fåberg skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

Kilde: Bane Nor og NSB