I perioden lørdag 27. mai - mandag 29. mai kl. 08.00 utfører Bane Nor arbeider på strekningene Eidsvoll-Trondheim S og Hamar-Løten. Dette medfører et redusert togtilbud, opplyser NSB og Bane Nor.

Buss mellom Gardermoen og Lillehammer

Fra lørdag 27. mai kl 06.10 til søndag 28. mai kl 17.45 blir det buss for tog på rute R10 mellom Gardermoen-Lillehammer og Lillehammer-Gardermoen. Det går tog på strekningen Drammen-Gardermoen/Gardermoen-Drammen.

Dovrebanens tog mellom Trondheim og Oslo innstilles, begge veger.

Det blir også buss på deler av strekningen på Rørosbanen mellom Hamar og Trondheim.

Dette skal de gjøre:

Dovrebanen nord

Det skal gjennomføres omfattende arbeider på Heimdal stasjon og Heggstadmoen godsterminal. Togene innstilles på Dovrebanen mellom lørdag morgen halv syv til mandag morgen kvart over seks.

Det skal legges 1500 meter nytt spor i løpet av inneværende uke og kommende helg. Dette omfatter nytt oppgradert spor fra Heimdal stasjon og opp til Heggstadmoen samt to nye lastespor på godsterminalen. Syv nye veksler skal legges inn. Videre blir det forberedende arbeider til forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon i form av masseutskifting og innlegging av nye veksler.

Samtidig gjennomfører Trondheim kommune forberedende arbeider for ny vei (Johan Tillers vei) som skal krysse under jernbanen i kulvert like sør for Heimdal stasjon. Dette omfatter masseutskifting, innlegging av ny veksel og signalarbeider.

Signalanlegget på Heimdal stasjon tas ut av drift og oppgraderes i løpet av helga.

Fem entrepriser er involvert i arbeidene, i tillegg til flere underentrepriser og aktivitet fra Bane NOR sin egen organisasjon. Arbeidene omfatter mye masseutskifting.

Dette vil selvsagt påvirke nærområdet med mye anleggstrafikk både på vei og bane i denne perioden.

Lenger sør vil det fjernes overflødig materialer på Lundamo. Ved Ler skal Rambøll gjøre grunnboringer for forlengelse av krysningsspor. På Kvålslykkja mellom Ler og Søberg blir det gjort dreneringstiltak for å få bort saktekjøringer. Her skal det også arbeides på en planovergang og en veg blir lagt om.

Nærmere Trondheim skal det byttes skinnekryss i en sporveksel på Selsbakk stasjon. Mellom Heimdal og Trondheim blir det skifte av masser.

På selve Trondheim S er det allerede montert ny flott LED-belysning. I helgen skal de gamle lysene og stolpene fjernes.

Dovrebanen Sør

Også på strekningen mellom Eidsvoll og Hamar skal Bane NOR gjøre en rekke arbeider denne helgen.

På Minnesund skal det utføres diverse sporarbeider. Det vil også foregå noen vedlikeholdsarbeider på Minnesund jernbanebru.

Mellom Langset og Kleverud gjøres det arbeider på kontaktledningen, og det skal også kjøres pakkmaskin på strekningen. Det ene sporet pakkes fra Langset til Kleverud på lørdag formiddag og det andre sporet pakkes fra Kleverud til Langset på søndag formiddag.Mellom Langset og Strandlykkja arbeides det også med kabelkanalene nær sporet.

På strekningen mellom Sørli og Bergseng skal sporet pakkes. Mellom Brøttum og Bergseng skal det gjøres et svillebytte. Borretoget skal borre nye punkter for master til kontaktledningsanlegget mellom Ottestad og Rudshøgda. På deler av strekningen skal det utføres diverse sveisearbeider.

På strekningen mellom Espa og Lillehammer skal signalanlegget kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Det skal også utføres ulike vedlikeholdsarbeider på signalanlegget på strekningen mellom Moelv og Brøttum.

På Hamar stasjon skal kontaktledningsanlegget kontrolleres, og på Lillehammer stasjon skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres. Videre skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i sporvekslene i stasjonsområdet.

Mellom Brøttum og Lillehammer skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

Kilde: Banenor.no