Det tar ikke stort mer enn en halvtime for Sidsel Bjørneby, Kari Elisabet Svare og Vigdis Wold å dele ut i overkant av hundre løpesedler i gågata på fredager. De er tre av fem medlemmer i den nokså nystartede gruppen «Bestemødre for fred» i Lillehammer. I tillegg til Oslo, finnes det ni lokale grupper.

Fredslitteratur

Denne uka, med litteraturfestival i byen, vil bestemødrene være spesielt aktive. Flere dager vil de være på plass med sin liste over fredslitteratur.

– Boklista er et påbegynt prosjekt som skal følges opp. Det blir ikke plass til alt på løpeseddelen vi skal dele ut, så vi viser til vår hjemmeside, forteller Lillehammerkvinnene, som venter forsterkninger fra Oslo-gruppa denne uka.

– Gode tips på litteratur som kan passe?

– De siste bøkene av Åsne Seierstad og Sidsel Wold, «Ulovlig norsk» av Maria Amelie for eksempel, eller boka «Fredsnasjonen Norge» av Kristoffer Egeberg. Vi later som om vi er en fredsnasjon, trass i hvor involvert Norge er i våpenproduksjon.

«Bestemødre for fred» har, etter inspirasjon fra «Mødrene på maiplassen» stilt opp foran Stortinget helt siden 1983.

– Det er viktig å gjøre noe meningsfylt, sier Bjørneby, som har vært med i Oslogruppa og tok initiativet til å få startet en gruppe i Lillehammer da hun flyttet hit for et år siden.

Nye løpesedler hver uke

Den viktigste oppgaven til «Bestemødre for fred» er å produsere ukentlige løpesedler, med nytt tema hver uke.

– Hva er bestemødrenes hovedmål?

– Å vekke interesse og engasjement for fredsarbeid ved å bevisstgjøre folk på hva fred er og hvordan man kan jobbe for fred. Norge bruker altfor store ressurser på krig og forsvar. Å sette søkelys på maktforhold i verden og hvordan det bidrar til å ødelegge livsforholdene, er et annet viktig tema. Klima og miljø er viktig både for oss og våre etterkommere, sier representanter for dem som vil være bestemødre for alle barn i verden.

Bestemødrene stiller spørsmål ved medlemskap i Nato, og har blant annet forbud mot atomvåpen og stans i Norges delproduksjon og eksport av våpen som konkrete arbeidsmål.

De er med i paraplyorganisasjonen Norges Fredsråd, og samarbeider med flere andre organisasjoner.

– Situasjonen er så alvorlig at det er viktig å stå sammen.