Dette er planene for arbeidet i Messenlivegen: – Det har vært en farlig plass

Bussholdeplasser skal utbedres, gangfelt flyttes og grus skal bli til asfalt i Messenlivegen. Etter planen starter arbeidet i slutten av august.