Gå til sidens hovedinnhold

Lillehammermuseene skaper verdier

Jostein Skurdal og Geir A Stormbringer

Stiftelsen Lillehammer museum og Norsk Vegmuseum

Artikkelen er over 2 år gammel

debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


· Lillehammer er blant Norges største byer målt i antall museumsbesøk. I 2019 vil mer enn 250 000 besøke Lillehammers 9 museer.

· Museene har stor betydning for Lillehammer som bosted og populært reisemål.

· Museene gir store økonomiske ringvirkninger til regionen.

· Museene trenger mer ressurser til utvikling for å utnytte potensialet for vekst.

Felles for Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger som har flere museumsbesøk er at de lokale myndighetene satser store beløp på utvikling av museene.

Hvem er museene?

Museene i Lillehammer er organisert i to virksomheter, Stiftelsen Lillehammer museum og Norsk Vegmuseum. Stiftelsen Lillehammer museum er et statlig, nasjonalt museum med Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske museum, Norsk Postmuseum, Bjerkebæk, Aulestad og Norsk Håndverksinstitutt. Norsk vegmuseum med Norsk Kjøretøyhistorisk museum og Norsk Fjellsprengningsmuseum er et nasjonalt, etatsmuseum, og har også ansvar for 5 regionale museumsanlegg i hele landet. Staten finansierer i hovedsak begge museene, men Lillehammer kommune og Oppland fylkeskommune bidrar økonomisk til Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske museum og Norsk Kjøretøyhistorisk museum.

Museenes betydning

Reiseliv er viktig for Lillehammer og Menon Economics rapporterte at tilreisende turister brukte omtrent 4.9 milliarder kroner i Visit Lillehammer-regionen i 2017. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen skriver 10. juli kronikk om Verdifulle reiser til Oppland, og påpeker at to av tre utenlandske sommerturister i Norge oppgir kulturelle aktiviteter som «svært viktig» for sin reise. Museene har flere oppgaver, og selv om de først og fremst kulturvirksomheter har de også stor betydning som turistdestinasjoner og bidrar dermed til store økonomisk ringvirkninger i lokalmiljøet.

Nasjonalmuseet og hovedorganisasjonen Virke har laget et estimat for økt omsetning i Oslo av en investering for å øke antall besøkende i museene. Estimatet tar utgangspunkt i antall turistdøgn multiplisert med forbruk per døgn. Forbruket ble anslått til mellom 2000 - 3000 kroner per døgn. Med en vekst i besøket ved museene på 10% ville forbruket øke med flere hundre millioner kroner for Oslosamfunnet, og det satses nå milliardbeløp på Oslo-museene.

De fleste museumsgjester er tilreisende norske og utenlandske. Museene er både en begrunnelse for å dra til Lillehammer og et godt tilbud til de som av andre årsaker besøker byen.

Museene har stor betydning for Lillehammer. Hvis vi anslår forbruk per turistdøgn i Lillehammer til 1500 kroner og antar at halvparten av de besøkende ved museene er turister, gir Lillehammer-museene en økonomisk ringvirkning på 187 millioner kroner. Potensialet for å videreutvikle museene og øke besøket slik det gjøres i Oslo og andre store byer er stort. En økning på 50 000 besøkende er realistisk og vil bidra til ytterligere 75 millioner kroner i ringvirkninger.

Lokale arbeidsplasser

Museene er viktige kompetansearbeidsplasser i Lillehammer. Stiftelsen Lillehammer museum har 100 fast ansatte og 100 sommeransatte. Norsk Vegmuseum har 25 fast ansatte og 30 sommeransatte.

Økonomisk betydning

Museene gir store og sikre inntekter fra staten til Lillehammersamfunnet. Stiftelsen Lillehammer museum har et budsjett på 111 millioner kroner og Norsk vegmuseum 37 millioner kroner for 2019. De fleste ansatte bor og skatter til Lillehammer og nærområdet. Museene kjøper tjenester og varer for flere titalls millioner årlig og bruker lokale leverandører. Ved både Stiftelsen Lillehammer museum og Norsk Vegmuseum er det gjennomført store prosjekter de siste 5 årene med kostnader på mer enn 100 millioner kroner.

Ved alle museene er det servering som betjenes av egne firma (Frich’s, Matveveriet og Hunderfossen) som har mange ansatte og en omsetning på mer enn 15 millioner kroner årlig.

Videre utvikling

Lillehammer er i den heldige situasjon at staten sikrer hoveddelen av de årlige driftsmidlene for museene. Utfordringen er å sikre mer ressurser til utvikling. Utvikling av museene må skje gjennom målrettet samarbeid med offentlige myndigheter og lokalt næringsliv. Dette er langsiktige investeringer som styrker Lillehammer som reiselivsmål og trygger viktige arbeidsplasser siden museene er her om hundre år også.