Sitatet er hentet fra GDs valgstudio i 2019. Trosholmen hadde ledet AP i fire år og mistet 40 % av velgerne. AP i Lillehammer hadde sitt dårligste resultat i moderne tid. «Et politisk jordskjelv» konkluderte GDs valgstudio. Valgresultatet i Lillehammer ble ikke nevnt i GD de neste dagene.

I samme periode økte SP sin oppslutning med 244 %. Et rekordstort antall personstemmer og «slengere» (fra andre partier) brakte Ola Skrautvol fra 6. til 3. plass på partiets liste. På absolutt topp i Lillehammer lå Øyvin Aamodt fra Rødt med flest personstemmer og slengere.

I samarbeid med AP har Venstre siden 2011 mistet tilnærmet halvparten av sine velgere.

Ifølge GDs meningsmåling ligger Høyre til høsten an til sitt beste valgresultat noensinne.

Jonas Øglænd, Lillehammer