Nytenkning, privatisering, konkurranse, gründerskap, kompetanse. Nevn ett honnørord som ikke tas i bruk for å gratulere initiativtakerne bak skoletilbudet Create i Lillehammer som Regjeringen nå applauderer og gir grønt lys for.

Også Høyres Olemic Thommessen stiller seg i gratulantenes rekker. Litt beskjedent bekrefter han at han har medvirket til det gledelige utfallet. For initiativtakerne. For elevene. For Lillehammer-regionen. Med nye arbeidsplasser og med nye elevtilbud.

Av en eller annen grunn er det mindre oppmerksomhet knyttet til uttynning av fagtilbud ellers i Oppland – Vinstra og Gjøvik – til redusert fylkeskommunal skoleøkonomi, til forvitring av kompetansearbeidsplasser i distrikter utenom Lillehammer – og viktigst: Over tid et mer marginalisert studietilbud for elevene i den offentlige skolen.

Vi imøteser samme begeistring for hvordan offentlige tilbud over tid skal svekkes

 

Personene som kreativt har utviklet Create-tilbudet har helt sikkert rett i at deres tilbud har nye elementer i seg. Musikk, dans og drama i Lillehammer skal ikke være kopi av musikk, dans og drama på Vinstra og Gjøvik. Men for hver elev fra Oppland som ikke starter i offentlig skole, men i privat skole, vil den offentlige skolen svekkes.

Vi imøteser samme begeistring når budskapet skal formidles om hvordan offentlige tilbud over tid skal svekkes og virkningene dette skal få for elever og ansatte.

Når nye tilbud utløser friske midler uten å svekke eksisterende tilbud, skal vi love å applaudere. Men enn så lenge er ikke dette situasjonen for hvordan – av alle – en Venstrestatsråd bidrar til sentralisering innen videregående skoletilbud. Så vet vi likevel at i honnørordenes tjeneste finner vi forklaringene på hvorfor mer marked og sentralisering, sakte, men sikkert bidrar til omfordelinger noen heier på, og andre taust ser på.