Lite blir bedre av at byråkrater fakturerer hverandre ...

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD