I to runder har Krefter AS satt i gang tiltak som krever kommunal tillatelse, uten at papirene har vært i orden. Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel har politianmeldt selskapet for miljøkriminalitet, etter graving og avskoging ved inntaksdammen på Midtre Tesse, hvor Krefter AS hadde til hensikt å teste ut teknologi for vannkjøling. Vågå kommune kommune gikk til det skritt å stoppe videre byggeaktivitet på Lalm. Der har selskapet bygget en ringmur for et bygg på 700 kvadratmeter, uten å ha byggetillatelse. Krefter AS hevder det hele bygger på misforståelser.

Krefter AS vil etablere det som for folk flest er en fullstendig ukjent form for verdiskaping. De fleste av oss er forholdsvis digitaliserte, men vi mangler både innsikt og forståelse for et datasenters plass i moderne virkelighet. Uten tillit og troverdighet er det umulig å komme i mål med selskapets omfattende planer.

Landskapssåret ved Tesse og ringmuren på Lalm kan ikke bagatelliseres som misforståelser. Enten mangler selskapet fundamental kompetanse, eller så er det fra annet hold gitt signaler om at formaliteter kan ordnes undervegs og etter hvert. Ingen av disse teoriene er akseptable. Ikke for innbyggere i Vågå, og ikke for alle de myndigheter som må kobles på denne saken etter hvert som planprosesser skrider fram.

For Krefter AS betyr to «misforståelser» tap av tillit og troverdighet. Dette etterlater et inntrykk av at man tar lett på for eksempel krav i plan- og bygningsloven, og det tåler ikke et gigantprosjekt som står foran mange krevende runder med både lokale, regionale og statlige myndigheter før alt er klart for drift.

Kommunedirektør Jan Egil Fossmo oppdaget lovbruddet på Lalm da han så bilde av ringmuren i GD. Den kommunale årvåkenheten må være større enn som så. Akkurat nå sliter både Krefter AS og Vågå kommune med å framstå tillitvekkende i denne saken.