Foreslår kjøpesenter på 4000 kvadratmeter i Storgata 81

Artikkelen er over 2 år gammel

Arkitektselskapet Vardehaugen AS foreslår at eierne benytter anledningen til å reise et kjøpesenter på 4000 kvadratmeter på den tidligere branntomta i gågata i Lillehammer. Torsdag presenterte de planene for planutvalget.

DEL

Mot Storgata foreslår de at de opprinnelige funksjonene bevares, mens bakgården foreslås utviklet til et stort innendørs atrium tilrettelagt for samlinger og kulturelle arrangement med inngang fra Elvegata.

Den bevaringsverdige bebyggelsen i bakgården vil arkitektkontoret ta ned og flytte bort.

Forslaget legger til rette for et kjøpesenter med betydelig økning av forretningsarealene i gågata og utnyttelse av bakgården hvor det i dag står gammel verneverdig bebyggelse.

Det gjør at forslaget kommer i alvorlig konflikt med gjeldende reguleringsplan og vernebestemmelser og at det må en omfattende reguleringsprosess til før de eventuelt kan realiseres.

Høy nasjonal verneverdi

Et vesentlig spørsmål er hvordan fylkeskonservatoren i Oppland fylkeskommune stiller seg til en så omfattende utbygging i et bymiljø som er omfattet av særdeles høy lokal og nasjonal verneverdi.

Etter den tragiske brannen januar 2017 har eierne Lykstad & Owren Eiendom AS, jobbet aktivt med en plan for gjenreisningen av Storgata 81. I utgangspunktet ble arkitektkontorene Snøhetta, RAM arkitektur og Vardehaugen AS utfordret til å legge fram sine forslag. Nå har de valgt å gå videre med Vardehaugen Arkitekter og CF. Möller.

Vardehaugen er blant annet kjent fra sitt arbeid med gjenreising av bygningsmassen på Utøya.

Omfattende utbygging

Arkitektene foreslår en omfattende utbygging, at det graves ut kjeller i området hvor tekniske funksjoner og varelager etableres, og at det legges til rette for et stort åpent areal senterets første etasje. 

Mot Storgata ønsker de å bevare de opprinnelige funksjonene med detaljhandel, mens det mot Elvegata ønskes etablert en mer åpen og aktiv fasade – i kontrast med den lukkede fasaden som var der før brannen.

Hensikten med dette er, ifølge arkitektselskapet, å legge til rette for handel, servering, sosiale møter og kulturell aktivitet. Bakgården transformeres til et innendørs atrium tilrettelagt for samlinger og kulturelle arrangement, med inngang fra Elvegata.

I presentasjonen for planutvalget la arkitekten vekt på at Lillehammer bør benytte andledningen til å revitalisere dette område som handelsareal.

Fortolker trehustradisjonen

– I uttrykk skal den nye bygningsmassen fortolke den lokale trehustradisjonen i Storgata, men også bidra med et uttrykk fra vår tid. Høyder, volumer, opplett, gjennomgang til bakgård og tydelige vertikale og horisontale markeringer i fasaden, er noen av elementene som bygget fører videre i et nytt uttrykk, skriver arkitektkontoret i en pressemelding.

De skriver at tiltaket er tenkt utført i kombinasjon av massiv tre og limtre, og kledd med en variert og spennende bruk av ulike tresorter. Ambisjon er at prosjektet skal bli et forbildeprosjekt for moderne og miljøvennlig næringsbygg i tre, sier Håkon Matre Aasarød i Vardehaugen AS.

– I arbeidet med en så sammensatt situasjon, er det viktig å vurdere oppgaven fra ulike perspektiver. Den aller viktigste diskusjonen er ikke nødvendigvis hvordan fasaden mot Storgata utformes, men snarere hvordan man håndterer Elvegata. Ved å utvikle denne til en inviterende og sosial gate med kafeer, kulturliv og handel, vil man kunne bidra til å øke attraktiviteten til Victoriakrysset og knytte Storgata sammen med områdene rundt Mesnaelva. Gjenreisningen kan fra et slikt perspektiv være et fantastisk redskap for en spennende videreutvikling av den historiske bykjernen, sier Matre Aasarød, som er daglig leder i Vardehaugen.

Artikkeltags