LO følger med!

Sommerpatruljen er en aktivitet LO gjennomfører hver sommer, for å følge med på at unge ansatte har gode arbeidsforhold og at møte med arbeidslivet blir en positiv opplevelse.

Sommerpatruljen er en aktivitet LO gjennomfører hver sommer, for å følge med på at unge ansatte har gode arbeidsforhold og at møte med arbeidslivet blir en positiv opplevelse.

Av
DEL

leserinnlegg

Helt siden 1980 tallet har LO gjennomført en sommerpatrulje hvert eneste år. Slik også i år. I Oppland ble Lillehammer og søre del av Gudbrandsdalen prioritert. I starten av juli var LO tillitsvalgte rundt i distriktet og besøkte nesten 200 virksomheter. LOs sommerpatrulje sin hensikt er å undersøke arbeidsforholdene for unge arbeidstakere.

Det generelle bildet er at arbeidsforholdene er gode. Få ungdommer opplever arbeidsforhold som er kritikkverdige. Likevel ble det avdekket ca. 90 brudd på ulike lov bestemmelser i arbeidslivet. Hovedsaken er at unge arbeidstakere ikke er kjent med hvem som er verneombud i bedriften, eller at det ikke er verneombud.

Bedrifter med mer enn 10 ansatte er etter Arbeidsmiljøloven pålagt å velge et verneombud. Dette er en person som skal følge opp helse, miljø og sikkerhet i virksomheten.

På 90 tallet opplevde LO at svært få arbeidstakere hadde arbeidskontrakter. Dette har endra seg radikalt. Nå er det bare unntaksvis at vi påtreffer arbeidstakere uten gyldig arbeidskontrakt. Dette er kjempebra.

Men, likevel ser vi kontrakter som vi mener har ulovlige bestemmelser. Vi har sett eksempler på kontrakter som setter urimelige begrensinger på arbeidstakers fritid. Når en kontrakt har formuleringer om at en ansatt ikke kan ta på seg verv i lag/foreninger uten forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver, går dette langt ut over hva en arbeidskontrakt kan og skal inneholde.

Innenfor hotell og restaurant sektoren er tariffavtalen allmenngjort ved lov. Dette betyr at de minstelønnen som er fastsatt i tariffavtalen er lovbestemt minstelønn som alle må følge. For arbeidstakere i denne sektoren over 20 år er denne lønnen kr. 167,90 pr time fra og med 1. juni i år. Vi opplever at det er brudd på denne lovbestemte minstelønnen på et fåtall arbeidsplasser. Det er positivt at arbeidsgivere ikke bryter bestemmelsene om minstelønn.

På en kveldsrunde patrulje hadde i Lillehammer, ble puber og serveringssteder besøkt. Det inntrykket vi sitter igjen med, er at denne næringen er bedre enn sitt rykte. Vi fant svært lite å sette fingeren på og at de ansatte trives veldig godt i jobben.

Å reise rundt på sommerpatrulje er en hyggelig opplevelse, vi møter mange positive ungdom og arbeidsgivere som setter pris på den jobben vi i LO gjør. Sommerpatruljen er en aktivitet LO gjennomfører hver sommer, for å følge med på at unge ansatte har gode arbeidsforhold og at møte med arbeidslivet blir en positiv opplevelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags