Arbeiderpartiets førstekandidat i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, mener at vi i Rødt er enige med Ap om prinsippene for styring av kommunen.

Ja, det er flott at Lillehammer Ap har bestemt seg for at New Public Management (NPM) ikke er en ideologi som egner seg til å drive en kommune etter. Der er vi enige, – altså i teorien.

Vi er bare så lei av at Ap hver gang foran et valg er nødt til å frambringe løfter og innhold som de i valgperioden likevel ikke lever etter. Og vi er lei av alle de fine planene kommunen vedtar, som ikke er konkrete og ikke er forpliktende. Det er kanskje derfor Arbeiderpartiet i Lillehammer, i Norge og søsterpartiene ellers i Europa sliter med å selge budskapet sitt. Troverdigheten er satt på prøve, og det blir stilt spørsmål ved den sosialdemokratiske modellen.

Når jeg i mitt innlegg nevner en rekke reformer som Arbeiderpartiet har frontet så er det urovekkende at Lillehammer Aps førstekandidat i 2019 hevder at dette er politikk Arbeiderpartiet førte på 80-tallet, men ikke i dag. Men dette er politikk Arbeiderpartiet fører i dag. I Norge som ellers i Europa.

Her er to eksempler:

Samhandlingsformen, som Arbeiderpartiet gjennomførte, har ført til større og mer krevende oppgaver for kommunene. Kommunen klarer ikke/velger ikke å gi gode nok kvalitative tjenester til brukere i helse- og omsorgssektoren. Lillehammer har demonstrert dette til fulle. Det viser hvordan Ap har håndtert dette dårlig:

I 2018 ble det brukt 38,4 årsverk fra bemanningsbyråer i helse- og omsorgssektoren. Det er 7,5 prosent innleie, og det kostet kommunen over dobbelt så mye å ha en fra bemanningsbyrå som å ha en fast ansatt, ifølge kommunalsjefen. Innleie kostet 37 millioner i 2018, samtidig som det er behov for økt grunnbemanning. Dette er et eksempel både på pengesløseri og dårlig ledelse.

Eksempel to: Trosholmen hevder at Lillehammer kommune har innført tillitsreformen. Det er ikke riktig. Lillehammer kommune vedtok et forslag fra SV i desember 2016 (æres den som æres bør) om at tillitsreformen skulle gjennomføres. Siden har ingenting skjedd. Ansatte på helsehuset, som skulle være først ute med å gjennomføre denne reformen, vil kunne bekrefte det.

Når vi stiller spørsmål om troverdighet bør du kunne svare på i hvilken grad tillitsreformen, som Lillehammer Arbeiderparti hevder er motsvaret til NPM, faktisk er innført og ikke bare vedtatt, med Aps nye ordførerkandidat som varaordfører.

Vi kan gjerne ta en diskusjon om venstresidas historie, som nevnes som en del av den ironiske stilen. Det er ikke vårt tema denne gang. Det er mer enn nok å se på i dag, her i vår kommune.

Men til slutt; det er flott at Ap er med i den offentlige debatten. De er svært, svært sjelden det her i Lillehammer.