Ulykken skjedde på adkomstvegen inn til motorsportsarenaen i Ruste i Nord-Fron. Både politi, ambulanse og luftambulanse kom til stedet, og en lege på stedet erklærte mannen død.

Det var ingen andre personer eller kjøretøy involvert i ulykka, og politiet opplyser til GD søndag at de har dannet seg et bilde over hendelsesforløpet.

– Vi har en grei oversikt, men vi ønsker ikke å gå nærmere inn på det nå, sier operasjonsleder Bård Einar Hoft hos politiet søndag morgen.

Han sier at det fremdeles gjenstår å ferdigstille tekniske rapporter og undersøkelser, samt en del arbeide på den taktiske siden.

– Vi skal gjennomføre avhør av vitner, blant annet, sier Hoft.

Politiet opplyste til GD i etterkant av ulykken lørdag at det var vitner til ulykka, og at noen har bidratt med førstehjelp på stedet og var sterkt prega av hendelsen. Derfor var det innledningsvis utfordringer med å finne ut hva som hadde skjedd.

Krimteknikere fra politiet og ulykkesanalysegruppa fra Statens vegvesen var på stedet lørdag.

Det skulle være et privat arrangement på arenaen lørdag kveld, men dette ble avlyst som følge av ulykken.