Lusæter var en av de tre i partigruppa som stemte for å dele Innlandet og vende tilbake til Oppland og Hedmark som to fylker. Han var også aktøren bak forslaget. De 22 øvrige i kommunestyret, der Lusæters parti har reint flertall, stemte for å beholde Innlandet. Blant det overveldende flertallet var Sp-ordfører Eldri Siem.

Nestoren fra Heidal mener spørsmålet om å dele opp eller beholde Innlandet egentlig ikke burde være en sak for Sel og Heidal Senterparti ettersom det er partiets politikk å reversere regionreformen.

– Før siste kommunevalg fikk vi enorm lokal tillit og godt over halvparten av stemmene i kommunen. Og så opplever folk nå at de ikke engang kan stole på oss som har vært garantisten for å løse opp storfylket og flytte demokratiet nærmere folk igjen. I stedet ser de at Sel og Heidal Senterparti applauderer det som partiet var imot i opposisjon og dermed tar til seg standpunktet og politikken til Høyre-regjeringa. Dette kan føre til at vi mister troverdighet.

Nedstemt av våre egne

I årevis har Lusæter talt bygdenes, landbrukets og utkantenes sak. Han mener at løfter må holdes og oppgaver skjøttes hvis partiet hans skal beholde tilliten det fikk både under kommune- og fylkestingsvalget i 2019 og ved stortingsvalget sist høst.

– Regionreformen og sammenslåingen av fylkene ble i realiteten utformet på bakrommet. Resultatet er redusert folkestyre og at beslutninger tas lenger unna folk. Og så ser folk som ga oss sin støtte og tillit at vi som i kommunestyret gikk inn for å dele Innlandet, ble nedstemt.

– Fått mye støtte

Lusæter reagerer også på at de folkevalgte kommunepolitikerne i det hele tatt holder avstemning om saken før folkeavstemningen gjennomføres.

– Hva slags reaksjoner har du fått etter at kommunestyret og flertallet i partiet ditt stemte for å beholde Innlandet?

– Jeg har fått mange SMS-er og andre henvendelser. Alle har gitt positive tilbakemeldinger på at jeg sto opp og sa imot. Det tror jeg forteller at flertallet i kommunestyret ikke nødvendigvis har folkemeininga med seg i denne saken, sier Erling Lusæter.