Lokale bedrifter rammes hardt: Krav for over 35,4 millioner etter Bergdølmo-konkursen

Rundt 75 kreditorer har har meldt inn krav etter konkursen i Bergdølmo entreprenør AS.