– Vi vet ideene er der. Det gjelder bare å få realisert dem, sier bankdirektør Per Ivar Kleiven på Vinstra. SpareBank 1 Gudbrandsdal har etablert Varde Investeringslaug sammen med Gudbrandsdal Energi Holding, AS Eidefoss, Skjåk Energi Holding AS og Sparebank 1 Lom og Skjåk. Sammen setter de av 60 millioner kroner i risikokapital, og på den måten vil de bidra til at næringslivet i regionen blir både bedre og grønnere.

Investeringsfondet er særdeles velkomment, av flere grunner. Det største potensialet for vekst, utvikling og etablering av nye arbeidsplasser, ligger i det regionen allerede har av bedrifter. Behovet for grønn omstilling er langt på veg udiskutabelt, og det er interessant at det nå blir tilgang på risikokapital for satsing på bærekraft som konkurransefortrinn.

Gudbrandsdalen framstilles gjerne som en kapitaltørr region. Store penger dreneres ut av distriktet til både bankers og andre virksomheters hovedkontor i andre deler av landet, og i hovedstadsområdet spesielt. Vi har liten eller ingen innflytelse på hvordan denne kapitalen brukes.

Vi liker å klappe for lokalt eierskap og selvstendighet, og vi snakker gjerne om at det lokale eierskapet har en egenverdi. Så må vi også spørre hva vi skal bruke det til. SpareBank 1 Gudbrandsdal gjorde opp regnskap for fjoråret med et overskudd på 126,7 millioner kroner. Banken har knapt tapt ei krone de siste par åra. Sparebank1 Lom og Skjåk sitt årsresultat var også helt oppunder 100 millioner kroner.

Vi mener det må være disse bankenes rolle å ta risiko. De har muskler til å gjøre nettopp det, de har muskler nok til å tenke langsiktig, og det er en styrke at slike muskler forenes i et investeringsfond for grønn omstilling og innovasjon. At dette også minner oss om det viktige ved lokalt eierskap, er en bonus som også blir bankene til del.