Neste år er det kommunevalg, og i løpet av høsten og vinteren skal alle partier i alle kommuner sette sammen sin valgliste. Jeg oppfordrer alle til å stille til valg – demokratiet trenger deg!

Politikk er viktig, utfordrende, spennende og lærerikt. Gjennom deltagelse i lokalpolitikken påvirker du utviklingen i egen kommune. Du kan være med på å sørge for at barna dine får en bedre framtid, at kommunen blir et godt sted å bo og at gründere ser muligheter for næringsutvikling. Ved å engasjere deg politisk kan du gjøre en forskjell.

De siste årene har gitt oss utfordringer og erfaringer de færreste forventet. Krise, pandemi og krig. Vi er heldige som bor i Norge, vi er forskånet for mye. Der andre må stå i stormen ser de fleste av oss heldigvis kun krusninger på vannet.

Vi må likevel ikke ta demokratiet vårt for gitt. Vi må kjempe for det og hver dag huske på hvor heldige vi er som bor i et fritt demokratisk land, der retten til å være seg selv og å si det du mener er en selvfølge.

Samtidig er hverdagen hektisk for de fleste av oss, og kravene vi stiller til oss selv og andre er høye. Det er vanskelig å få folk til å engasjere seg i det meste, både FAU på skolen, i idrettslaget, i korps og i politikken. Mange ildsjeler brenner lyset i begge ender.

Dette fører mange steder til noe vi litt flåsete kaller forgubbing. Min erfaring er at «gubber» finnes blant begge kjønn og i alle aldre. Sannheten er at vi blir stadig eldre og at eldre er en stor ressurs. Noen av de mest visjonære, framoverlente, hardtarbeidende og positive jeg kjenner og har kjent, kunne lett blitt satt i båsen «gamle gubber». Generaliseringer tjener ingen.

Demokratiet trenger oss alle, og jeg vil spesielt oppfordre damer til å engasjere seg, og spesielt damer med barn i barnehage- og skolealder. Den travleste tida i livet rett og slett. Jentene mine har ikke fått så mange middager fra bunnen av, ferske boller på en hverdagskveld eller sju slag til jul.

Ingen rekker alt, men min erfaring er at vi rekker det vi prioriterer. Mine jenter vokser opp i et hjem med mye kunnskap om samfunnet, nyheter, aviser og bøker. De vokser opp med travle foreldre som tar jobbene sine på alvor. De lever godt med kaker laget av posemix (takk Toro) og lettvinte middager. De lever godt med at det ikke er tellekanter i skapene og at det er støvete. Forhåpentligvis blir de selvstendig, tenkende individer med omsorg for seg selv og andre. De lærer å ta egne valg og at det betyr noe hva de velger.

Jeg gleder meg til mange gode debatter framover og ønsker alle velkommen inn i politikkens verden, unge som gamle, kvinner og menn, erfarne og nybegynnere. Sammen skal vi speile folket og ta godt vare på demokratiet.

Kari-Anne Jønnes, stortingsrepr. (H), Oppland