Diskrimineringsombudet ber Nissegården om forklaring

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm  har nå formelt henvendt seg til Nissegården og bedt omforklaring.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har nå formelt henvendt seg til Nissegården og bedt omforklaring. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber Nissegården om en forklaring.

DEL

Bakgrunnen er at Nissegården Hytter og aktiviteter i Lom avslo en forespørsel fra flyktningtjenesten om et dagsbesøk for 50 flyktninger.

Mange henvendelser

Mange reagerte på dette, og Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt flere henvendelser, opplyser Bjurstrøm.

- Å nekte noen en vare eller en tjeneste på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse kan være brudd på loven. Derfor ber jeg Nissegården Hytter og aktiviteter om å redegjøre for flere forhold i denne saken, sier Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har derfor henvendt seg til Nissegården Hytter og aktiviteter og bedt om en begrunnelse for hvorfor de avslo flyktningtjenestens forespørsel.

Plassmangel

Nissegården har uttalt at plassmangel var årsaken til avslaget.

- Vi ber om en redegjørelse for dette og ber Nissegården oversende dokumentasjon på at det ikke var plass til flere besøkende i august, sier Bjurstrøm i pressemeldingen.

Nissegården har uttalt at hadde «kommunen spandert på sine egne hadde saken vært en helt annen». Ombudet ber også om en nærmere forklaring på denne uttalelsen.

Ombudet har også bedt Nissegården om å oversende annen relevant dokumentasjon i saken.

Politianmeldt

Det er et stort engasjement på begge meningssider i saken. GD er blitt klaget inn til Pressens faglige utvalg for dekningen av saken, men sekreteriatet har avvist klagen.

Innlandet politikammer har mottatt en forespørsel om Nissegårdens oppførsel er et straffbart forhold, men den er formet som en anmeldelse. 

Les også: Vil ikke ha flyktninger på besøk

Les også: En trist sak fra Lom

Les også: Kan være straffbart å nekte flyktninger adgang

Artikkeltags