Hva er jordbruk? Det er å bruke jorden. Det ligger litt i ordet, egentlig. Det er å bruke å jorden for å lage mat. Og hvorfor har vi norsk jordbruk? For å bruke norsk jord!

Og hvorfor har vi norsk jordbrukspolitikk? Fordi sikker tilgang på mat er et politisk spørsmål. Et verdivalg. Vi har jordbrukspolitikk for å gjøre verdivalg knyttet til bruken av norsk jord. Og for å sikre at det er lønnsomt å bruke norsk jord! Både for norske jordbrukere, forbrukere og for landet vårt som helhet. For det som ikke er lønnsomt blir borte. Sånn er det bare. Og en nasjon uten egen mat er ikke en nasjon. Det er som et land uten grenser - en selvmotsigelse.

Har vi ikke norsk jordbrukspolitikk for å produsere mer mat? Nei, det har vi ikke. Og det skulle tatt seg ut! For er det noe vi ikke mangler så er det mat! Vi skal selvsagt bruke mest mulig norsk jord for å lage så mye og så god mat som det er mulig. Det er klart.

Har vi ikke norsk jordbrukspolitikk for jordbrukernes skyld, heller? Nei, det har vi ikke. Like lite som vi har helsevesen for sykepleiernes skyld. Eller et forsvar for soldatenes skyld.

Har vi ikke engang norsk jordbrukspolitikk for å gjøre maten billig, heller. Nei - for prisen på mat bestemmes av vår kjøpekraft. Og ikke av noe annet.

Vi har ikke norsk jordbrukspolitikk for å bruke jord i andre land, det er bra sikkert! Vi har norsk jordbrukspolitikk for å sørge for at bruken av norsk jord er lønnsom - for oss alle! Sånn at vi får sikker tilgang på mat og sånn at landet vårt ser ut slik vi ønsker at det skal se ut. Det er ikke mer komplisert enn som så.

Og når vi skal bruke norsk jord på en lønnsom måte for oss, må vi gjøre det på vår måte. Det sier seg selv. Vi kan ikke bruke jorden på en måte som ikke passer til det landet vi bor i. Der bare 2-3 prosent av arealet er god matjord, men nesten halvparten av landet kan brukes til jordbruk. Vårt jordbruk - og matproduksjon - må skje der denne jorda er. Som er litt her og litt der. Mest der, egentlig. For den har ikke tenkt å flytte på seg. Uansett hvor store fjøs og fabrikker vi bygger. Graset vokser heller ikke noe fortere av den grunn.

Vi må bruke god agronomi sammen med både gammel og ny teknologi. Vi må bruke både gammel kompetanse og ny. Og lære ting vi ikke kan. Det ville gi lønnsomhet. Men i stedet bygger vi altså stadig større fjøs og fabrikker, samtidig som vi bruker stadig mer jord i andre land og stadig mindre av den lille jorda vi har. Kompetansen om bruk av jord blir også borte. Og dette er ikke lønnsomt for noen - verken for jordbrukeren selv eller for oss som forbrukere og samfunn.

Og det er ikke klokt. Det bringer oss i gal retning. Bort fra det jordbruk er. Bort fra det norsk jordbruk er og må være. Nemlig lønnsom bruk av norsk jord. Lønnsomt for oss alle!

Anders Nordstad, Generalsekretær Norsk Bonde- og Småbrukarlag