Bratt læringskurve: 14 timer i en liten Morris var opplæringen Paula Larsen hadde før hun måtte lære seg å traktere atskillig større kjøretøy. Her er hun fotografert på familiens privateide Magirus Saturn. Foto: Jostein Pedersen, Gudbrandsdølen

Dette er dame som kan rygge en firehjulshenger

Du må lære deg å bruke speila, sier 84-åringen på veg ut av en trang garasje dit hun alltid rygger inn. Her snakker en veteran!
Publisert