22.3.2021 hadde stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) leserinnlegg i GD under tittelen Tid for en mer human rusomsorg.

- Norge, som ett av verdens beste land å bo i og ett av de rikeste, kan ikke være bekjent av å toppe statistikken i Europa over antallet som dør av overdose. Nesten 300 personer dør årlig av overdose i Norge. Du tenker at det bare skjer på «plata» i Oslo?, skriver stortingsrepresentanten.

Han forvrenger virkeligheten. En politiker bør prøve å sette seg inn i et så alvorlig tema som ruspolitikk. Norge er et av få land som registrerer narkotikadødsfall. I mange år har heroinavhengige injisert stoffet, noe som gjør det vanskelig å dosere riktig. Heroin blandes ofte med f.eks. beroligende medikamenter. Det er også mange i Norge som dør av overdose metadon. Urene stoffer og varierende innhold er en annen årsak. Narkotikadødsfallene i Norge er redusert siden 2017.

Videre skriver Kjenseth: "Rusreformutvalget gikk inn for å avkriminalisere besittelse og bruk av rusmidler – som Venstre har ment i lang tid ... Vi vil endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Mange tiårs strafferegime har ikke fungert."

Kjenseth unnlater å nevne at Rusreformutvalget ikke hadde mandat å utrede det samlede hjelpe- og tjenestetilbudet til personer med rusproblemer. Utvalgets mandat var å synliggjøre hvordan forslag til rusreform kunne gjennomføres uten økte bevilgninger. Det er urimelighet å kalle forslaget for en human ruspolitikk! Hvorfor har ikke Venstre i regjering kjempet for å øke behandlingsplasser for syke narkotikamisbrukere? DET hadde vært humant.

"Mange tiårs strafferegime har ikke fungert", fortsetter venstrepolitikeren. Norge er blant de landene i Europa som har minst narkotikabruk blant unge. Dette viser at norsk narkotikapolitikk har fungert. En restriktiv narkotikapolitikk er en medvirkende årsak til redusert bruk!

"Regjeringen og Venstre vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk, med mål om forebygging av rusproblemer, skadereduksjon og rusfrihet." Da vil jeg foreslå at Kjenseth og andre politikere begynner å tilegne seg selv kunnskap før de villeder velgerne!

Stortingsrepresentanten fortsetter med halvsanne utsagn om statistikk og narkotikadommer. Hvis stortingsrepresentanten hadde skrevet sitt innlegg basert på kunnskap, hadde han sett at antall misbrukersaker har gått ned med ca. 4000 saker fra 2012 til 2019. Dersom dommene BARE hadde dreid seg om narkotika, hadde det neppe vært noe tall i statistikken. Som representant for et regjeringsparti, burde han i det minste nevne dette. De lovbruddene det er mest anmeldelser av, er tyveri- og trafikksaker. Mener Venstre at disse typer saker skal avkriminaliseres fordi det er så mange av dem?

"Regjeringen og Venstre vil ikke legalisere bruk og besittelse ..." . Hvordan skal Regjeringen forklare at besittelse av store mengder narkotika ikke er lov, men du får ikke straff for det? I mine øyne er dette legalisering! Politiet kan i dag tilby ruskontrakter istedenfor straff.

Hallgeir Larsen, Vinstra, pensjonert politi, narkotikaetterforsker og forebygger