Lover 10.000 kroner til den som kan bidra til oppklaring

Lars Håkon Blostrupmoen lover nå en dusør på 10.000 kroner i forbindelse med forurensningen av brønnen hans.