Lover raskere pinsetrafikk gjennom flaskehalsen på E6

Etter dagene som trafikken har stått i stampe på E6 i Rosten i Sel, lover Statens vegvesen raskere trafikkavvikling gjennom pinsen.