Gå til sidens hovedinnhold

Lovverk mot sin hensikt

GD MENER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Småbruket Skavrusten i Heidal ligger fire kilometer fra fast bosetting, har ikke innlagt vann eller avløp, men har strøm. Bruket består av 30 dekar fulldyrka jord, 287 dekar skog og en setereiendom.

Eieren ønsker å overføre bruket til to døtre, og det søkes om konsesjon for å overføre eierskapet uten at boplikten blir innfridd. Bør det kreves boplikt, selv om det ikke har vært fast bosetting på bruket siden 1960-tallet? Eller er det viktigere å sikre et eierskap som gir lys i vinduene i deler av året?

Kommunale saksbehandlere har et lovverk å forholde seg til. Saken fra Heidal og Sel kommune har paralleller fra mange andre bygder og distrikter i vårt land. Det er til å forstå at det ikke er byråkrater som skal forme lokal politikk i slike spørsmål.

I særlig grad bør Senterpartiet og Arbeiderpartiet kjenne sin besøkelsestid

Saken fra Heidal formelig roper etter politiske initiativ. I særlig grad bør Senterpartiet og Arbeiderpartiet kjenne sin besøkelsestid. Partiene sto i spissen for et lovverk som skulle stimulere til lokalt eierskap på bruk som var i produksjon. Lovverket har en stor betydning for mange bygders vitalitet. Boplikten har vært et ankerfeste.

Nå ser vi eksempel på eksempel på hvordan boplikten i stedet fortoner seg som et søkke. Det er ingen rimelighet i å kreve boplikt på Skavrusten. Mange andre bruk er i samme situasjon. Samtidig er det viktig å fastholde boplikt som del av verktøykassa for å sikre et mest mulig selveiende jordbruk.

Debatten om boplikt er viktig. Jordbruket kan på ny oppleve mer offensive tider, men ikke på småbruk som Skavrusten. Det er viktig at konsesjonsregler og boplikt ikke forvaltes slik at dette verktøyet settes i vanry. Det må kunne åpnes for bruk av forstandig politisk skjønn. Det er tid for fornyet politisk debatt om hele regimet.

Ola vil gi småbruket videre til døtrene – kommunen sier nei