Lund Svindal og Buchardt satsar i Hafjell: Skal bygge for 900 millionar på Mosetertoppen

Fleire store investorar har planar om å byggje 220 fritidsbustader på Mosetertoppen.