Gå til sidens hovedinnhold

Lys i vinduene trumfer alt

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


I flere distriktskommuner letes det intenst etter tiltak som kan bidra til økt tilflytting. De siste månedene er det utløst politisk kreativitet og vilje til både å bruke økonomiske ressurser og til å vurdere om gammel politikk fungerer slik det en gang var tenkt.

Sist ut er Sp i Vågå, som nå vil diskutere den kommunale forskriften som i sin tid ble vedtatt for å hindre at helårsboliger blir brukt til fritidsformål. Kommunenes mulighet til å vedta nullkonsesjon, er et viktig verktøy. Vågå har hatt dette verktøyet i 15 år. Lesja og Dovre har tilsvarende regime, og det har også Nord-Fron og Øyer. Det er lett å tenke seg hva det ville gjort med boligprisene og med kvaliteten på boområdene i deler av Øyer, dersom sentrale boligområder skulle bli invadert av fritidsinnbyggere.

Boplikt i alle helårsboliger, er et kraftig inngrep i eiernes råderett

Nullkonsesjon, eller boplikt i alle helårsboliger, er et kraftig inngrep i eiernes råderett over egen eiendom. Det er knapt mulig å forsvare dersom det ikke virker etter hensikten. Det er derfor fornuftig av Vågå å se nærmere på hvilke konsekvenser dagens strenge ordning har.

Vi deler Anders Bjørnsen (Sp) sin oppfatning. Det er bedre med lys i vinduene noen uker i året, enn at eiendommer blir stående ubrukt og til forfall. Det er også fornuftig å se på om det er riktig og mulig å behandle ulike deler av kommunen på ulik måte.

Kommunene har ulike utfordringer, og kommunene må lete etter ulike løsninger. Samtidig som boplikt kan være riktig for noen, vurderer for eksempel Ringebu å legge til rette for at fritidsinnbyggere skal investere i framtidig, sentrumsnær boligmasse. Disse variasjonene gjør dalføret mer mangfoldig, og et slikt mangfold vil være en styrke for regionen.