Gå til sidens hovedinnhold

Lytt til folks ideer for en spenstigere utvikling av Lillehammer

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Byutvikling engasjerer. Etter at vi på kommentarplass skrev om utviklingen av gågata, har folk kastet seg ut i diskusjonen, både på Facebook, men også i GD. Engasjementet er et godt tegn. Vi har krefter som kan bidra i utviklingen av byen. Noen av ideene, som parkering i fjell, jobbes det allerede for. I uformelle forum lanseres også nye ideer, som blant annet at Lillehammer i større grad bør bli en aktivitetsby. Under Ungdoms-OL ble Søndre Park gjort om til en aktivitetspark for barn. Tenkt å ha dette hver vinter! Skiaktiviteter kan trekkes inn mot byen. Sommerstid kunne en egen sykkelbane for barn gjort sentrum mer attraktiv for familier. Forslagene er mange og gode.

Lillehammer har potensialet. Utfordringen er å skape rom for idéutveksling. Undersøkelser Kommunesektorens organisasjon (KS) har gjort, viser at innbyggere savner gode arenaer for å si sin mening. Kommuner har høringsrunder før planer vedtas. Alle som ønsker kan si sin mening, men dessverre fenger ikke slike høringsrunder folk flest.

Kommuner burde i større grad skape møteplasser og kanaler hvor folk lettere kan komme med innspill. Deretter må kommunene lytte og tørre å satse friskt. Samarbeid med næringslivet er nødvendig.

Økt samarbeid er et viktig stikkord på vegen videre

Et bedre samarbeid mellom gårdeierne burde også komme på plass. En gårdeierforening, slik Fredrik Frisenberg, foreslår i sitt debattinnlegg 24. mars, kan være et bidrag til at gårdeierne får større eierskap til en mer helhetlig utvikling av sentrum med et bredt utvalg av butikker og serveringssteder. Det vil gjøre Lillehammer sentrum mer attraktiv.

Økt samarbeid er et viktig stikkord på vegen videre. Økt dialog med innbyggere, næringsliv og gårdeiere er en måte å forankre utvikling på. Eierfølelsen og fellesskapsfølelsen øker. Deretter må involveringen i etterkant ikke oppfattes som en skinnprosess. Politikerne må stå ved planene som er vedtatt. Dersom det stadig vekk gjøres unntak fra en byplan ivaretas ikke Lillehammer egenart og karakter.