Gå til sidens hovedinnhold

Lytt til oss som ønsker å returnere til heimkommunen når familielivet kommer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som mange andre flyttet jeg ut for å ta høyere utdanning. Studietiden nærmer seg slutten, og selv om jeg ikke flytter samme dag som mastergraden leveres, har jeg alltid vært sikker på at dagen for å vende heim vil komme. En opplevelse mange i min vennegjeng fra barne- og ungdomsskolen deler. I mellomtiden har vi utdannet oss til blant annet arkitekter, bygg- og elektroingeniører, økonomer, markedsførere og hva som ellers er. En fellesnevner er at disse yrkene blir stadig mer mobile og kan utføres for og fra hele landet – inkludert Nord-Gudbrandsdalen. Valget om å flytte heim for å stifte familie, åpner stadig for flere yrkesmuligheter utover de tradisjonelle.

Nord-Gudbrandsdalen er som mange andre distrikter preget av en negativ demografisk utvikling. Fra- og tilflytting går ofte i bølger. Mitt inntrykk som ung voksen, er at lokalsamfunnet er på tur ut av en bølgedal, og at pilene peker oppover. Instagramfeeden min fylles stadig oftere med innlegg fra venner som flytter heim – for så å arrangere lokalt mesterskap i oppussing. En utvikling som er svært gledelig for alle oss som ikke har kommet riktig så langt foreløpig.

Å pålegge 8.klassinger en skolevei på to-tre timer daglig, er ikke veien å gå om man ønsker økt heimflytting av fremtidens småbarnsforeldre.

Det som imidlertid kan ødelegge for tilflytting av barnefamilier er sentralisering av skolegang for barn og ungdom. Et godt skoletilbud og overkommelig skolevei er avgjørende for at unge voksne skal ønske å stifte familie i en distriktskommune som Sel. Å pålegge 8.-klassinger en skolevei på to-tre timer daglig, er ikke veien å gå om man ønsker økt heimflytting av fremtidens småbarnsforeldre.

Som kjent ble det tirsdag 10. november fremmet et forslag fra kommunaldirektøren om å utrede muligheten for nedleggelse av ungdomsskolen i Heidal. I kjølvannet av dette har forslaget blitt moderert til å utrede permanent fådeling. Sel kommune bør være svært forsiktig med å åpne en dør som fører ned i en fallgrop.

Selv har jeg 10 år som elev i Heidal. En skolegang preget av trygghet, oppfølging og fantastiske utemuligheter. Verdien av en skole som tilbyr direkte tilgang til arealer for lek, ballspill, skog og skiløyper kan ikke måles i kroner og øre. Sett i sammenheng med dyktige og trygge lærere er det ingen tvil om at forholdene ligger svært godt til rette for læring.

Jeg håper kommuneledelsen lytter til stemmene fra alle oss som ønsker å returnere til heimkommunen når familielivet kommer.

Jeg håper kommuneledelsen lytter til stemmene fra alle oss som ønsker å returnere til heimkommunen når familielivet kommer. I en avveining om hvor livet skal leves veier tilgangen på grunnleggende tjenester for barn aller tyngst. Å pynte på budsjettet med ord som «utredning», «fådeling» og «nedleggelse» vil så tvil som er vanskelig å overse når spørsmålet om heimflytting melder seg. Uttrykket «å spare seg til fant» har vel sjeldent vært mer treffende.

Syver Harerusten, siv.ing. student – NTNU, Trondheim