Må levere rundt 950.000 kilo med spesialavfall etter avsporing

Det gikk hardt ut over jernbanesvillene over en strekning på to kilometer da ei vogn på et godstog sporet av på Brøttum, sør for Bergseng stasjon fredag.