Må nye aktører inn i renovasjonstjenesten?

Steinar Bungum mener satsing på biogass har satt Glør i en vanskelig stituasjon, og at det er dette som har utløst forskriftendringen som gjør renovasjonstjenesen dårligere for folk med bratt eller trang atkomst.

Steinar Bungum mener satsing på biogass har satt Glør i en vanskelig stituasjon, og at det er dette som har utløst forskriftendringen som gjør renovasjonstjenesen dårligere for folk med bratt eller trang atkomst.

Av
DEL

leserinnlegg

Glør vil med sitt påfunn om å ikke renovere områder med veier over 10 % stigning redusere (les rasere) sitt renovasjonstilbud i store deler av Lillehammer. Glør kan ikke ha fulgt med i timen, og har nå i årevis kun brukt sine store biler i husrenovasjonen.

Markedet kan tilby biler og påbygg som vil passe mye bedre til veiene i boligområdene enn de store bilene. Dette burde være kjent også for Glør. Nå vil de diskvalifisere store boligområder for henting av vårt husholdningsavfall, og tvinge oss abonnenter inn i et redusert tilbud som rent teknisk og økonomisk er uspiselig, samtidig som de vil kjøre med sine store og tunge biler.

Hvorfor gjør Glør dette? Er det fordi Glørs styre har vedtatt at alle renovasjonsbiler skal brukes til å promotere og gi Glør et image som miljøbedrift der alle renovasjonsbiler kun skal bruke biogass som drivstoff? I utgangspunktet, i disse klimatider, er et slikt ønske litt forståelig, men ...

Biogass er et forholdsvis nytt drivstoff i transportsektoren. Av den grunn er det ikke utviklet lastebilmotorer som kan gå på biogass utenom til motorer som f.eks. til Volvo, der det kun gjelder motorer over ca. 400 Hk. Disse motorene står i biler i tungtrafikk. De mindre bilene som vil passe veinettet og en rasjonell husrenovasjon i Lillehammer vil også i årevis fremover gå på fossilt brensel (diesel). Glør har bommet totalt.

Dersom ikke Glør kan differensiere sin bilpark etter en rasjonell og sikker transport på veinettet i Lillehammer, bør Lillehammer kommune snarest se seg om etter ny aktør til husrenovasjonen.

Vi kan ikke ha det slik at Glør som renovatør herjer med oss. Det er også notert at avfallsgebyrene i Glør-regionen økes med 5 % i 2020, mens kommuneindeksen for øvrig er 3.16 %

Forslaget er her at det snarest lyses ut en offentlig anbudskonkurranse på anbudsbasen Doffin (nasjonal base for kunngjøring av offentlige anskaffelser) for renovasjon av en større del av Lillehammer. Her kan Søre Ål være en passende stor rode. Det står da selvsagt fritt også for Glør å legge inn anbud.

Steinar Bungum, Lillehammer


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags