God stemning på kjøkkenet når det er vårdugnad i Nordre Ål kirke. Therese Bakke (48) er nærmeste nabo, og synes det er fint å bidra i menighetsrådet. - Det er meningsfullt, sier hun. Her sammen med leder Frøydis Angard Ulateig og kirketjener Elin Amunrud.
Kari Utgaard

De stiller opp

De gjør døren høy og porten vid, og raker kirkegården når det trengs. Og du kan bli pålagt å delta.
Publisert