Guro Håvardsrud, bosatt på Lillehammer, har skrevet sin aller første diktbok. Den handler om hennes tøffe oppvekst og erfaringene hun har måtte ta med seg videre inn i voksenlivet.
Knut Storvik

Guro (38) ble mobbet på barne- og ungdomsskolen. – Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn

I sitt voksne liv har Guro Håvardsrud reflektert over sin egen barne- og ungdomstid og hvorfor akkurat hun ble mobbet. Refleksjonene kommer til uttrykk i diktboken hun gir ut nå.
Publisert