VOKSNE MÅ TA ANSVAR: - Det er mange ting barn kan ordne opp i selv, som for eksempel en konflikt. En konflikt skiller seg fra mobbing fordi barnet ikke kommer seg ut av situasjonen selv og trenger hjelp. Det er viktig at lærerne klarer å skille mellom dette, sier Jørgensen. (Elevene i klasserommet har ikke noe med temaet å gjøre). Arkivfoto: Torbjørn Olsen

– Mobbing er en stor risikofaktor for å utvikle psykiske lidelser

Ifølge høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen er utenforskap spesielt vanskelig for et barn å oppleve.
Publisert